Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik, Svenska

·

Årskurs:

F

Vecka 45 2020

X-Atlasskolan F-6-OLD, Linköping · Senast uppdaterad: 18 januari 2021

Vi repetera och arbetar med siffran 7,8,9,10 och Ipad-Bornholm.

Svenska

  • Vi tittar på bokstavlandet del 1.
  • Vi repeterar rim. Stationer 4 olika X 4 minuter. Jag sitter på rimstationen.
  • Vi repeterar sammansatta ord. Stationer  4 olika x 4 min. Jag sitter på sammansatta ord stationen.
  • Vi repeterar långa och korta ord. Stationer 4 olika x 4 min. Jag sitter på stationen med långa och korta ord. 

Matematik

  • Vi tittar på skolplus siffran 7-10. Vi arbetar med siffran 7. skolplus
  • Vi arbetar med siffran 8. skolplus
  • Vi arbetar med siffran 9. skolplus
  • Vi arbetar med siffran 10. skolplus.

Ipad

  • Vi arbetar med Bornholms programmet. Jag visar först genom att spegla på ipaden'

Rörelse

  • röris och olika sånger

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,

använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,

röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande

Rim, ramsor och andra ordlekar.

Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.

Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter