Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

VÅRVÅR01

VÅRVÅR01 VO20B Gerontologi

Birgittaskolan gymnasium, Linköping · Senast uppdaterad: 17 november 2020

Under nästkommande veckor ska vi arbeta med Gerontologi dvs. läran om det normala åldrandet. Kunskaper om hur en person åldras är viktig kunskap att ha när du ska jobba inom vård och omsorg.

När en person åldras förändras organen i kroppen. Vi ska ta reda på mer om...

  • Hur hjärtat åldras
  • Varför håret blir grått?
  • Varför hörseln blir sämre när man åldras?
  • Vad begreppen biologisk och kronologisk ålder betyder?
  • Dessa och andra frågor ska vi bearbeta under veckorna 47-02. Området avslutas med en skriftlig examination i form av ett terminsprov..

Preliminär tidsram och examinationsform

 
Dessa kunskapskrav kommer vi arbeta med.
 
  • Betyg E Eleven beskriver översiktligt innebörden av centrala begrepp inom vård och omsorg. .. Dessutom beskriver eleven översiktligt vad som kännetecknar normalt åldrande.
  • Betyg C Eleven beskriver utförligt innebörden av centrala begrepp inom vård och omsorg... Dessutom beskriver eleven utförligt vad som kännetecknar normalt åldrande.
  • Betyg A Eleven beskriver utförligt och nyanserat innebörden av centrala begrepp inom vård och omsorg...Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat vad som kännetecknar normalt åldrande.

Läroplanskopplingar

Centrala begrepp, till exempel vård och omsorg, omvårdnad och socialt arbete.

Det normala åldrandet, fysiskt, psykiskt och socialt.

Eleven beskriver utförligt och nyanserat innebörden av centrala begrepp inom vård och omsorg. Eleven redogör också utförligt och nyanserat för hur smitta och smittspridning förhindras. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat vad som kännetecknar normalt åldrande.

Eleven beskriver utförligt innebörden av centrala begrepp inom vård och omsorg. Eleven redogör också utförligt för hur smitta och smittspridning förhindras. Dessutom beskriver eleven utförligt vad som kännetecknar normalt åldrande.

Eleven beskriver översiktligt innebörden av centrala begrepp inom vård och omsorg. Eleven redogör också översiktligt för hur smitta och smittspridning förhindras. Dessutom beskriver eleven översiktligt vad som kännetecknar normalt åldrande.

Matriser i planeringen
VÅRVÅR01 VO20B Gerontologi
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback