Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 5

Återberättande text (4)

Hagbyskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 17 november 2020

Återberättande text - en av texttyperna som vi tränar på i årskurs fyra till sex förutom (faktatext, instruerande text, argumenterande text och berättande text). Språkliga drag: Tidsord, kronologisk ordning, verb i dåtid, styckesindelning, inledning och avslutning.

Undervisningen kommer handla om 
När du skriver och återberättar något som hänt är det en återberättande text du skriver. Sådan texter är det vanligt att man skriver i skolan. Man kan också skriva återberättande texter i till exempel brev och dagböcker.

Under detta arbetsområde kommer du utveckla din förmåga att formulera dig i skrift. Du ska också utveckla förmågan att anpassa språket och sättet att skriva på utifrån vad du skriver om och vem som ska läsa din text.

Målet med det här området är att du ska få lära dig hur man skriver och återberättar på ett bra och tydligt sätt.

 

Arbetssätt - 

Vi kommer arbeta mycket utifrån boken Klara svenskan. Vi kommer läsa olika återberättande texter och skriva en tillsammans. Du kommer sedan skriva en egen återberättande text med hjälp av en checklista med begrepp som ska vara med. 

Begrepp

I området kommer du möta många begrepp, en del har du mött förut andra är nya. Några av de begrepp du förväntas kunna efter arbetsområdet är:

  • återberättande text
  • rubrik, inledning, händelse, avslutning
  • tidsord
  • verb, presens, preteritum (dåtid).
  • Kronologisk ordning

 

Bedömning

När vi tränat tillsammans i ett antal veckor kommer du att själv få skriva en återberättande text som jag kommer bedöma enligt matrisen nedan på alla de moment som vi tränat. 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Matriser i planeringen
Återberättande text
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback