Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Mitt eget fantasidjur

Södermalmsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 17 november 2020

Nu ska du få skapa ditt alldeles egna fantasidjur!

Mitt eget fantasidjur

Syfte, utifrån Lgr11, har jag med arbetsområdet

-         Att formulera sig och kommunicera i skrift

-         Anpassa språket efter olika syfte, mottagare och sammanhang

-         Söka information om djur och värdera källornas relevans och trovärdighet


Kunskapskrav, enligt Lgr 11, som vi ska arbeta mot.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation

I texterna använder eleverna grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.

Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp

 

Projekt + uppgift

I NO arbetar ni just nu med arbetsområdet djur. Vi hakar på det arbetet här i svenskan också!

Du ska få chansen att skapa ditt alldeles egna fantasidjur. Pernilla har en mall som vi använder oss av och du ska få låta dina egen fantasi få stort spelrum, men ändå använda dig av ämnesspecifika ord och begrepp.

Vad äter en tingvin? Hur många ben har egentligen en spirosal? Var hittar vi stutofanen?

Ditt djur ska få en egen faktatext som du skriver i Word på din lärplatta.  Du får en checklista som du arbetar mot så att du vet att du får med allt som behövs.

Vi ska läsa varandras texter. Pernilla skriver också en kommentar på din text.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Mitt fantasidjur

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback