Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

5

Tekniska lösningar- datorn

Smygeskolan F-6, Trelleborg · Senast uppdaterad: 17 november 2020

Några av datorns delar och deras funktioner. Hur styrs en dator?

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma dina svar i instuderingsfrågorna. 

Jag kommer bedöma din förmåga att resonera kring olika frågor om tekniska system i hemmet och i samhället.

Jag kommer bedöma ditt arbete med ditt spel på Scratch och ditt färdiga spel. 

Arbetssätt:

Faktatexter, film, diskussioner

Tidsplan / Lektionsplanering:

V.47-50

Begreppslista:

 • Program
 • Sensorer
 • Kod
 • Nätverk
 • Processor
 • Indataenhet (tangentbord, mus, styrplatta)
 • Utdataenhet (skärm)
 • Operativsystem
 • Arbetsminne
 • Programering
 • mjukvara
 • hårdvara
 • moderkort
 • Grafikkort
 • nätverk
 • nätaggregat
 • ram-minne
 • Chassi 
 • hårddisk

 


Läroplanskopplingar

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.

Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.

Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter