Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4 - 6

Tal och enheter

Emanuelskolan, Sjöbo · Senast uppdaterad: 17 november 2020

Vilket föremål har störst vikt? Vilket föremål har störst volym? Vad betyder dessa två begrepp, hur skiljer dem sig åt och vilka enheter använder vi när vi talar om begreppen? Detta ska vi lära oss mer om under de kommande veckorna. Vi ska dessutom lära oss hur man avrundar till närmaste tusental, hundratal och tiotal.

Målet med undervisningen är att du ska kunna:

 • välja lämpliga enheter och göra enhetsbyten för volym.
 • välja lämpliga enheter och göra enhetsbyten för vikt.
 • använda större längdenheter än meter.
 • avrunda tal till tusental, hundratal och tiotal.
 • olika sätt att lösa problem och kontrollera svarens rimlighet.

Undervisning/arbetssätt:

Vi kommer att arbeta mot målen genom att:

 • ha gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • se på instruktionsfilmer.
 • göra aktiviteter i helklass och mindre grupper.
 • spela spel.
 • arbeta med uppgifter kopplade till området inne på Gleerupsportalen.
 • arbeta med uppgifter kopplade till området inne på Nomp.

Elevinflytande:

 • Du kommer själv att bestämma om du vill jobba enskilt eller i par på en del uppgifter.
 • Du kommer själv att bestämma hur du vill redovisa dina kunskaper på en del uppgifter.

Bedömning:

 • Du bedöms kontinuerligt under lektionerna genom ditt deltagande i diskussioner och samtal, samt hur du tar dig an arbetsuppgifterna.
 • Du bedöms utifrån resultaten på "måluppgifter" , "förmågeuppgifter" samt "Visa vad du kan" inne på Gleerupsportalen.
 • I slutet av arbetet ska du skriva ett prov som sammanfattar hela området.

Läroplanskopplingar

Rationella tal och deras egenskaper.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.

Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback