Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

6

Åk 6 HT-20+VT-21 Stormaktstiden

Östra Karups skola, Båstad · Senast uppdaterad: 29 januari 2021

”Du tronar på minnen från fornstora dar, då ärat ditt namn flög över jorden” är en strof ur vår nationalsång. Har du tänkt på att det är stormaktstiden vi sjunger om? Det var en tid då Sverige hade stor makt i Europa, krigade till sig landområden och nästan ständigt låg i krig. Vi ska tillsammans ta reda på hur det var att leva under denna tid och på vår resa lär vi även känna kungar och drottningar som styrde Sverige.

När arbetsområdet är slut ska du ha kunskaper kring följande områden:

- historiska personer och händelser, t.ex. Gustav II Adolf, Vasaskeppet, Axel Oxenstierna, drottning Kristina, häxor och Karl XII

- orsaker och konsekvenser av olika händelser, t.ex. att Sverige blev en stormakt, Vasaskeppets förlisning, krigen

- levnadsvillkoren för de fyra ständerna (adel, präster, borgare, bönder)

- hur stormaktstiden har påverkat vår tid, vilka spår det finns av stormaktstiden idag

- orsaker till att historiska personer som Gustav II Adolf, Kristina och Karl XII kan uppfattas på olika sätt, samt att målningar/texter av samma händelse kan se olika ut beroende på vem som ligger bakom

- ämnesbegrepp, t.ex. abdikera, enväldig, förmyndarregering, orsak, snapphanar och stormaktstiden

 

Detta kommer vi att arbeta med på följande sätt:

- läsa i läroboken (s 144-189)

- titta på film (SLI.se) och svara på frågor

- genomgång av läraren

- diskutera i större och mindre grupper

- arbetsblad


Läroplanskopplingar

respekterar andra människors egenvärde,

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.

Den svenska statens framväxt och organisation.

Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.

Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.

Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.

Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Matriser i planeringen
Åk 6 HT-20+VT-21 Stormaktstiden
Uppgifter
Test Stormaktstiden
Regalskeppet Vasa
Klass 6 - HI-prov
Klass 6 - HI-läxa
Begrepp Stormaktstiden
Begrepp Stormaktstiden
Klass 6 - HI-läxa (Karl X + Karl XI)