Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SVASVA01

Argumenterande text (SVASVA01 NA20)

Birgittaskolan gymnasium, Linköping · Senast uppdaterad: 10 februari 2021

Att kunna argumentera är något du kommer ha nytta av hela livet. Det sträcker sig från att argumentera hemma om vem som ska plocka ut ur diskmaskinen till att man argumenterar i en tv-sänd debatt. Vi kommer under några veckor arbeta med att utveckla er argumentationsförmåga, då ni ska skriva en argumenterande text.

 Argumenterande text

Sammanfattning 

Ni ska under fyra veckor arbeta med argumentation och framförallt med att skriva en argumenterande text. I Nationella provet brukar man kunna välja att skriva en argumenterande text, så det är även en övning inför det. Vi kommer inledningsvis gå igenom vad argumentation är för att sedan arbeta med texttypen argumenterande text. Ni kommer sedan att övningsskriva en argumenterande text inom ett tema som vi tillsammans beslutar om under momentets gång.  

Syftet

  • Utveckla argumentationsförmågan
  • Träna inför nationella provet
  • Lära sig skriva en argumenterande text

Centrala begrepp

  • Tes
  • Argument: Faktaargument, känsloargument, värdeargument. 
  • Motargument
  • Bemötande
  • Disposition

 

 

Detaljplanering


Läroplanskopplingar

Skriftlig framställning av texter för kommunikation och reflektion. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation och mottagare. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt berättande, beskrivande och argumenterande texter. Referat- och citatteknik samt hänvisningar till olika källor. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering.

Matriser i planeringen
Argumenterande text (SVASVA01 NA20)
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback