Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Planeringsmall - Hallen -Eken

Sunnansjö förskola, Ludvika · Senast uppdaterad: 8 januari 2021

Planeringsmall för Eken utifrån medveten närvaro.

Planeringsmall - Hallen

 

Var befinner sig barnen i sitt lärande?

Utgång

I nuläget finns det barn som själva klarar av alla moment i påklädningen. Några av barnen behöver hjälp med vissa delar så som kläder som är ut och in, krångliga dragkedjor, dra över byxor över stövlarna, vantar, västar och peppning. 

Ingång

När vi går in kan det ofta bli stopp i lilla hallen (hallen direkt innanför dörren), då barnen har många moment som ska utföras där.

 

 

 

 

 

Vad är det barnen ska få möjlighet att lära, pröva eller utveckla?

Vi vill att barnen ska se att dom kan, bara de får den tid och stöd de behöver. Vi vill stärka barnens självkänsla genom att låta dem göra så många moment som möjligt på egen hand. 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

* sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet

självständighet och tillit till sin egen förmåga

 

 

  

 

Hur ska undervisningen genomföras?

Utgång

Vi arbetar med att ge varje barn den tid de behöver, genom att släppa ut några barn i taget i hallen tillsammans med en pedagog. Vi ser till att blanda barn som kan mycket själva med barn som kan tänkas behöva hjälp. För att på så vis ge alla möjligheter till att få den hjälp och peppning de behöver.

När några av barnen är klara följer en pedagog med dessa ut för att ge mer plats i hallen.

Ingång

När vi ska gå in samlas vi utanför ytterdörren. Barnen hjälper varandra eller får hjälp av en pedagog att ta av västarna, för att minska momenten som ska utföras i den lilla hallen. I lilla hallen tar barnen sen av sig skorna och går in för att ta av resten av kläderna där.

 

 

Hur blev det?

Utgång

Vi upplever att det fungerar bra i hallen och vi har fått till ett flyt. Barnen vet rutinerna och vi ser att barnen försöker att gör allt mer själva. Vi själva känner att vi har chansen att ge varje barn den tid de behöver.

Ingång

Genom att ta av västarna utanför ytterdörren blev det inte ett lika långt uppehåll i hallen. 

Vi upplever att vårt arbetssätt har stärkt barnens självförtroende, de vill och törs pröva allt mer.

Ett dilemma är ett par barn som stör de andra barnen och inte gör det de ska.

 

 

                                                                       


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter