Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

4

Historia åk 4

Solskiftesskolan, Österåker · Senast uppdaterad: 3 februari 2021

Du får lära dig om hur man kan dela in historien i perioder och vad historia är. Du får också studera vikingatiden och övergången till det som vi kallar medeltiden.

Innehåll

Vikingatiden och medeltidens början

1. Vikingatiden och medeltidens början

- begreppet historia

- olika tidsperioder

- vikingatiden

- Sveriges kristnande

- Sveriges enande

- medeltiden i Europa

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Se nedan

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Se nedan

4. Arbetssätt

Du kommer att få läsa fakta texter och se filmer som berör arbetsområdet. Du får delta i diskussioner och muntliga genomgångar, samt arbeta självständigt med olika uppgifter.

Vi kommer att använda PULS historiebok, arbetsböcker samt annat läromedel som är kopplat till den tidsperioden.

5. Bedömning

Läraren bedömer löpande ditt arbete under lektionerna, hur väl du utför dina uppgifter och ditt deltagande i diskussioner och genomgångar. Du kommer att få visa att du lärt dig det som krävs genom olika skriftliga kunskapskontroller.

6. Kunskapskrav

- Du skall känna till begreppen stenålder, bronsålder och järnålder och kan förklara vad som skiljer dem åt.

- Du skall kunna förklara varför vi i Skandinavien har en tidsperiod som kallas vikingatiden.

- Du skall kunna något om de länder som vikingarna besökte och vad de gjorde där.

- Du skall kunna ge exempel på hur vi än idag kan se spår efter vikingatiden i vårt land.

- Du skall kunna ge en förklaring till varför vikingatiden slutade.

- Du skall veta hur det gick till när Sverige blev ett rike.

- Du skall känna till något om den tidiga medeltiden i Europa och hur idéerna därifrån spred sig till Sverige.

7. Bedömningsmatris

Se nedan under enskild elev.


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Matriser i planeringen
Vikingatiden
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback