Skolbanken Logo
Skolbanken

Sparvens projekt- Fordon

223961 Förskolan Höjden, Stockholm Hägersten-Älvsjö · Senast uppdaterad: 3 februari 2021

När vi har sammanställt sommarfavoriten har vi sett att barnen visat intresse för omgivningen och framförallt olika fordon. Vi ser att barnen utforskar de fordon som finns på hemvisten men också de fordon som rör sig i vår närmiljö när vi är ute eller går på utflykt. För att ta reda på hur fordon ser ut, fungerar och rör sig ska alla barnen få möjlighet att upptäcka, pröva på och samtala om fordon. Barnens inflytande står i centrum samtidigt som vi kan introducera dem för många spännande ämnesområden.

Med barnens intresse vill vi utforska djupare språk och matematik och de olika ämnesområdena naturvetenskap, teknik och digitala verktyg samt arbeta aktivt med värdegrund.

Vi vill utforska/undersöka fordon i olika sammanhang med hjälp av olika estetiska uttrycksformer, skapande, lek, digitala verktyg samt på utflykt.
 
Syftet är att undersöka något barnen visat stort intresse för. Vi vill ge barnen möjlighet att knyta ihop lek med ”verkligheten". Genom projektet kan barnen få möjlighet att skaffa kunskap om fordon och hur de fungerar. Vi kommer även att utmana barnens språkliga förmåga genom att ge dem nya ord och begrepp samt också möjlighet att uttrycka tankar, ställa frågor och argumentera. 
 
Under projekts gång kommer barnen att möta enkel teknik och olika matematiska begrepp. Det är också ett sätt att introducera barnen för lek och rollspel, miljö och hållbarhet men också lyfta upp värdegrundsfrågor så som turtagning och att lyssna på varandra.
 
- Under projektens gång kommer vi att spana på olika fordon i vår närmiljö t.ex. sopbilar, lastbilar bussar, tvärbanan och pendeltågen. På våra utflykter inkluderar vi utforskandet av olika typer av fordon för att väcka nyfikenhet och upptäckarlust hos barnen. 
- Vi bygger och konstruerar med tågbanan och bilarna. 
- Vi projicerar upp tåg som åker/står stilla för att få syn på olika typer av tåg. 
- Vi sjunger och läser böcker som handlar om fordon. Vi involverar fordon i leken genom att åka tåg/bil. 
- Prata om hur barnen har tagit sig till förskolan? Åkte de med bil, cyklade, sparkcykel?
- Skapa olika fordon i vår ateljé av återvinningsmaterial och andra material.
- Måla med hjälp av olika fordon. Hur går det till?
- Högläsning och samtala om olika böcker som handlar om fordon. 
 
Vi arbetar i små grupper men också i den stora barngruppen. Alla barn ska få möjlighet att utforska och upptäcka fordon av olika slag i sin egen takt. 

 

 


Läroplanskopplingar

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback