Skolbanken Logo
Skolbanken

Nobel 2020

Bålbro förskola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 22 december 2020

Vi vill att barnen på ett lekfullt sett låta barnen få en inblick i vem Alfred Nobel var. Det har blivit en tradition på förskolan att uppmärksamma och koppla ett projekt till den dagen 10 dec. där det avslutas med en Nobellunch.

1. MÅLOMRÅDE

Vad ska barngruppen lära sig, förmå och förstå? Varför är kunskapen/färdigheten viktig för människan i världen?

Nyfikenhet, att de vågar pröva och undersöka och ställa hypoteser. 

*Sverige behöver kreativa tekniker och naturvetare, för att kunna lösa nutidens och framtidens problem, små som stora.

*Varje år minskar antalet sökande till de naturvetenskapliga linjerna både på gymnasiet och högskolan/universitetet.

*För att naturvetenskap och teknik berör oss alla! För att fånga de små barnen, väcka deras intresse och engagemang.

 

1a: SYFTE - GENERATIV FRÅGA

Generativ fråga: Vad är en uppfinning?

Syfte: Lekande barn blir kreativa vuxna. De bär med sig nyfikenheten till naturvetenskapliga ämnen i framtiden.

 

1b: MÅL ur Lpfö 18

Mål ur Lpfö 18:

Utmana barnens nyfikenhet och tillit till sin egen förmåga och ställa hypoteser.

 

1c-f: BARNENS FÖRFÖRSTÅELSE

Förförståelse: 

Specifika mål

 

Förståelse:

Veta vem Nobel var.

Att det har funnits olika typer av telefoner. Att de inte alltid har varit mobila, att de suttit fast.

 

Förmågor:

Att göra en burktelefon.

 

Begrepp:

Alfred Nobel, uppfinning, ljud, lyssna, Nobellunch. Nitroglycerin, smällare, skyddsrock, skyddsglasögon, vett och etikett, bordsskick.

 

1g: FÖRSKOLLÄRARNAS OCH BARNSKÖTARNAS FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Arbetslagets förhållningssätt: Vi vill fylla på barnens ryggsäckar med undersökningar av verkligheten, iakttagelser och experiment och därav göra erfarenheter. 

Vetenskaplig grund: Små barn urskiljer inte leken från sitt utförande arbete, utan det naturvetenskapliga utforskandet är en del utav leken (Ingela Elfström).

 

1h: FÖRSKOLLÄRARNA OCH BARNSKÖTARNAS KUNSKAP OM ÄMNESOMRÅDET

Arbetslagets kunskapsbehov i ämnesområdet: Arbetslaget uppdaterar sig på Alfred Nobel. 

 

2. UTVÄRDERING

Hur vet vi att vi nått våra mål när temat är avslutat?

Temat är tidsbestämt under tre veckor.

2a: KRITERIER 

Måluppfyllelse:

När barnen återberättar för vårdnadshavare och övriga pedagoger.

 

2b: UTVÄRDERINGSSÄTT

Utvärderingssätt:

Genom att vi upprepat görandet. I reflektioner med barnen har vi fått en inblick i barnens förståelse och därifrån upprepat.

 

3. AKTIVITETSPLAN

Hur ska vi börja? ...och hur skulle vi kunna fortsätta? Hur skapar vi ett meningsfullt sammanhang?

3a: STARTAKTIVITET

 

Aktiviteter:

3b: FORMATIV UPPFÖLJNING (= uppföljning som syftar till att utveckla arbetet vidare)

Formativ uppföljning:

Vi tittar på en film Vem var Alfred Nobel-förskolenivå.

Barnen ska få rita uppfinningar.

Vetenskapskvinnan Karin, en gammal avlägsen släkting till Alfred Nobel kommer och berättar om sin farfars morfars kusins bror som var Alfred Nobel.

Vi ska tillsammans med barnen göra smällare med kinderägg, bakpulver och vatten.

Rollspel, Laila Dahlgren (uppfann den gröna knappen på mobiltelefonen) och Alexander Bell (uppfann den första telefonen) kommer på besök.

Telefoner och ljud. Barnen får göra egna burktelefoner. 

Vi filmar rollspelen om något barn inte är på plats kan hen se det i efterhand.

Vett och etikett, vad är det? Barnen får reda på hur man för sig i större sociala sammanhang vid måltider som Nobelmiddagen.

3c: LÄRMILJÖ

Lärmiljö:  Vi använder oss av både inomhus och utomhusmiljön. Vi kommer använda oss av dokumentation genom inspelning utav rollspel. Olika rekvisiter som tex bakpulver skyddskläder och utklädningskläder. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Matris för uppföljning av måluppfyllelse
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter