Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Fornnordisk och samisk religion

Rotskärsskolan F-6, Älvkarleby · Senast uppdaterad: 25 januari 2021

Vad är religion? Varför finns religion? Hur har religionerna vuxit fram? Vi ska lära oss om fornskandinavisk religion samt samisk religion genom att ta del av berättelser från dessa religioner. Vi ska också titta på vad för spår vi kan finna i dagens samhälle som lever kvar från våra fornnordiska religioner.

 

Du ska få lära dig om ursprungsfolkens religioner i Norden. Vi lär oss om äldre samisk religion samt om nordisk mytologi. Vi kommer också lära oss om religionernas betydelse för människan genom historiens lopp. Nya ord och begrepp som du kommer få fördjupa dig i är bland annat religion och livsåskådning.

Vi lär oss genom:

- gemensamma genomgångar

- filmer

- läroboken PULS religon

- Häfte fornnordisk religion

- Häfte Samer

- Korta filmer

Du visar dina kunskaper genom:

- att arbeta utifrån en tankekarta när vi svarar på frågor utifrån en text

- att anteckna på lektionerna

- arbeta med med frågorna i textboken.

- vara aktiv på lektionerna vid genomgångar och diskussioner


Läroplanskopplingar

Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.

Begreppen religion och livsåskådning.

Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Matriser i planeringen
Fornskandinavisk och äldre samisk religion
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter