Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

6

Etik och livsfrågor

Rotskärsskolan F-6, Älvkarleby · Senast uppdaterad: 25 januari 2021

Vad är egentligen meningen med livet? Eller vad är viktigast i livet? Liknande livsfrågor möter alla människor i livet och varje männniska hittar sina svar på olika sätt, men det som är likt för många människor är att de hittar svaren inom sin religion. Vi kommer att arbeta med och diskutera olika livsfrågor och varför det är så viktigt för många att finna svaren på livsfrågorna. Vi kommer också diskutera etik och moral. Vad är egentligen att göra gott? Och hur värderar vi människors lika värde och rättigheter? Vi kommer diskutera olika moraliska dilemman i elevnära frågor utifrån etiska begrepp.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att utveckla din förmåga att:

  • reflektera över olika livsfrågor samt frågor kring din egen och andras identitet.
  • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar utifrån etiska begrepp. 

Hur ska det bedömas?

  • Samtal
  • Arbete under lektioner
  • Bedömningsuppgift

Vad ska vi göra?

  • Genomgångar och gemensamma diskussioner
  • Arbete under lektioner

Läroplanskopplingar

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.

Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.

Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.

Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.

Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav religion åk 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter