Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

HT20 Lag och rätt

Holstagårdsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 28 januari 2021

Under några veckor kommer vi att lära oss hur lagar stiftas och vad som händer om man begår ett brott.

Arbetsgång:

Inledningsvis kommer vi tillsammans att titta på en del filmmaterial kring brott och straff, och om hur lagar stiftas. Vi kommer också att gå igenom centrala begrepp i ämnet. Denna del kommer att examineras genom ett prov - som genomförs u början av vårterminen 2021.

Underlag för provet är häftet ni fått i classroom, som innehåller både fakta och instuderingsfrågor till texten, men också några reflektionsfrågor.

Inför provet räcker det att arbeta med texthäftet, men vill man ha mer förklarat så finns det även tex Studi-filmer som man kan kika på.


Läroplanskopplingar

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.

Matriser i planeringen
HT20 Lag och rätt
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback