Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

7

Teknik åk 7 - Designa en Möbel

Wieselgrensskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 14 november 2021

En Möbel ska designas , Gör en enkel skiss på din möbel.

Syfte:

Att fundera kring design utifrån användarens behov.

Att fundera kring design som ett uttryck för en viss bild.

Att vara påhittig och skapande utifrån snäva ramar.

 

Bedömning:

Det som bedöms är arbetsprocessen samt den färdiga produkten i relation till uppgiftens ramar.


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.

Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.

Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris teknik åk 7
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback