Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild, Geografi, Musik

·

Årskurs:

5

Europa åk 6

Britsarvsskolan, Falun · Senast uppdaterad: 4 januari 2021

Vi reser ut i Europa och lär oss mer om dess länder, städer, berg, floder, öar och hav. Vi lär oss även ord och begrepp som hjälper oss när vi pratar om geografi; om olika länders gränser, natur, klimat, befolkningsmängd, sysselsättning, levnadsvillkor m.m. Vi repeterar även kartbokskunskap från åk 4 och 5.

Syfte

Metod

Vi arbetar med att:

  • repetera väderstrecken, olika typer av kartor, gradnät och symboler,
  • träna på att leta upp platser i en atlas genom att söka i registret,
  • gå igenom och förklara olika geografiska ord och begrepp,
  • se film och läsa texter tillsammans om natur, klimat, städer, befolkning, traditioner, sysselsättning m m i olika delar av Europa,
  • träna namn och lägen på Europas länder, huvudstäder, berg, floder, sjöar, hav och öar med hjälp av kartboken samt programmet Seterra på dator och iPad,
  • diskutera och reflektera kring likheter och skillnader mellan länders typografi, levnadsvillkor m m,
  • göra en affisch eller bildspelspresentation i smågrupper om olika delar av Europa som senare redovisas.

Redovisning och bedömning:

Du visar vad du kan genom:

  • att vara aktiv på lektionerna.
  • grupparbetet med Europaaffischerna.
  • ett skriftligt prov i slutet av arbetsområdet.

Jag gör en bedömning av dina kunskaper i matrisen nedan.


Läroplanskopplingar

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.

Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.

De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Matriser i planeringen
Europa åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter