Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7 - 8

Berättelser

Eriksbergsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 8 april 2021

Berättelser finns överallt! Vi berättar roliga och hemska upplevelser för varandra. Vi brukar berätta om vad vi gjorde i helgen eller under sommarlovet. Ibland kan vi också hitta på berättelser. Du kommer att få träna på hur man skriver en berättelse.

Lektion 1

 1. Introduktion arbetsområde:
 • Vad kommer vi att arbeta med
 • Vad kommer att bedömas

 

2. Förförståelse av en berättelse som vi kommer att arbeta med

3. Högläsning av en berättelse

4. Bearbeta innehållet i mindre grupper och därefter dela med sig till varandra- hemgrupper och expertgrupper

 • Förklara svåra ord för varandra
 • Sammanfatta er del av texten

Lektion 2

Svara på frågor om innehåll - enskilt

Inlämning för bedömning

Lektion 3

Genomgång berättelsens struktur

Svara på frågor om berättelsens struktur - i grupp

Lektion 4

Genomgång språket i genren

Svara på frågor om språket i den läste berättelsen - enskilt

Inlämning för bedömning

Lektion 5

 • Vi tittar på en film om gestaltning på Studi.se
 • Vad är metaforer och liknelser?

Lektion 6

Förbered ditt skrivande och lämna in din förberedelse:

 • Gör en kort beskrivning av din huvudperson. Beskriv personens utseende och egenskaper. Försök att beskriva hur personens liv ser ut. 
 • Tänk på en plats där din berättelse ska utspela sig. Den kan vara verklig eller påhittad. Beskriv din plats. I början av berättelsen kan platsen vara vacker men sedan kan platsens utseende ändras. Det kanske börjar åska. 
 • Bestäm vilken tid på dygnet det är och vilken årstid det är.
 • Bestäm också om berättelsen utspelar sig i nutid eller dåtid. Ska du alltså använda presens eller preteritum?
 • Vilket berättarperspektiv ska du använda? Ska du berätta i jag-form eller tredje person?
 • Vilka problem ska din huvudperson råga ut för? Vad finns det för lösningar på problemet?

Förberedelsen kommer inte att bedömas men däremot kommer du att kunna få hjälp med struktur, språk och innehåll genom förberedelsen. 

Lektion 7-9

Skriv din berättelse!

Lektion 10

 • Kamratrespons
 • Skriv klart din text

Lämnas in för bedömning. 


Läroplanskopplingar

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback