Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Tema språk HT 2020

Förskolan Sagan, Fristående förskolor · Senast uppdaterad: 4 februari 2021

Tema språk HT 2020. Temasamlingar och skapande.

Bakgrund: 

Under det här temat kommer vi att utgå från sagoböcker kring ämnen barnen är intresserade av. Vi kommer framför allt att använda oss av olika temasamlingar samt ateljén. Tanken är att våra barn ska få prova på så många olika material och tekniker som möjligt i ateljén, då skapande i alla dess former är ett viktigt verktyg för att kunna utrycka sig. Under temasamlingarna kommer vi använda sånger, sagor, dramatiseringar och lekar för att ge barnen utrymme att våga prata och ta plats i gruppen. Vi kommer även använda oss av stödtecken för att ge barnen tillgång till ytterligare ett språk att kommunicera med, vilket är bra då våra humlor har kommit olika långt i sin språkutveckling. 

Syfte och mål:

  • Samlingarna ska bidra till att barnen utvecklar en nyfikenhet för sitt språk. De kommer därmed utveckla förmågan att utrycka tankar, åsikter, ställa frågor samt kommunicera med andra, och kunna påverka sin vardag. 

  • Med hjälp av sin kreativa förmåga samt olika former av skapande och material, bidrar till att barnen utvecklar tillit till sin egen förmåga att uttrycka sina åsikter och funderingar. 


Läroplanskopplingar

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback