Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Matte Åk 7: Kapitel 3 Geometri

Nya Elementar, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 25 januari 2021

I flera tusen år har människor haft behov av att mäta storleken av mark som ska delas upp, planteras eller säljas. Det har även funnits ett behov av att mäta och beräkna mängden av material som behövs vid byggen och tekniska konstruktioner. Geometri kommer från grekiskan och betyder i sin ursprungliga form jordmätning. Ordet är sammansatt av geo som betyder jord och metrei'a som betyder mäta. I detta kapitel får du lära dig mer om olika geometriska figurer, avstånd, vinklar och area.

Upplägg

Alla kommer att ha sin egen bok och räknehäften. PRIO Matematik 7.

Vi kommer att ha tre lektioner i veckan, en är längre än de andra och den kommer att vara annorlunda. Då kommer vi att ha praktiska övningar, muntliga och skriftliga.

Jag kommer under terminens gång ge ut minidiagnoser. Dessa är diagnoser som man inte ska behöva studera till utan de testar hur du ligger till och om du behöver repetera på någonting. Vi kommer också under terminens gång ha olika läxor. Dessa läxor består av olika kluringar och har fokus på problemlösning och kommunikation. 

Vi kommer att ha ett prov efter varje kapitel och under våren kommer vi arbeta med kap 3, kap 4 och kap 5. 

 

Planering, genomgångar och information om läxor hittar ni på padlet

Susann (Castor07) - https://padlet.com/susannkristiansen/mattec7 

Carl (Pollux 07) - https://sv.padlet.com/carl_grenthe/P7Ma

Begreppslista

S. 118 i PRIO Matematik 7

 • Enheter
 • Prefix
 • Dimension
 • Parallella linjer
 • Diagonal
 • Vinkel
 • Vinkelben
 • Sidovinklar
 • Månghörning 
 • Regelbunden månghörning 
 • Vinkelsumma
 • Omkrets
 • Area

Bedömning

Du bedöms dels utifrån proven men också minidiagnoser som sker varannan vecka samt läxor/gruppuppgifter.

Både skriftlig och muntlig förmåga bedöms.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Matematik Åk 7
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter