Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

6

Grammatik - ordklasser SPARV

Gränbyskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 17 mars 2022

Grammatik - språket om Språket. Studiet ger dig en förståelse för hur språket är uppbyggt och därigenom kan du utveckla dina kunskaper i svenskan och bli lite bättre på att skriva. Ordklassäventyr kan dessutom underlätta för dig att erövra andra språk!

Undervisning

Ni kommer att:

  • Lyssna på genomgångar om grammatik samt anteckna om fem ordklasser
  • Öva på varje ordklass i häfte och på lösblad
  • Göra provprov med hjälp av anteckningarna
  • Göra provprov utan anteckningar

Bedömning

Prov - grammatik.


Läroplanskopplingar

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter