Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, NO (år 1-3), Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

F - 3

Vintern år 1

Fridtunaskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 25 januari 2021

Nu ska du få lära dig lite mer om vintern, en av våra fyra årstider. Hur ser man att det är vinter och vad händer i naturen med djur och växter när det blir vinter?

arbetsområde

  • muntligt beskriva förändringar i naturen under vintern
  • namnge några svenska djur och fåglar
  • sortera djur i grupper efter hur de gör på vintern, flytta, anpassa sig, dvala.
  • samtala och berätta utifrån din dokumentation i form av bilder och gemensam skriven text.

Det kommer du att få visa genom att: (bedömning)

 

  • muntligt utifrån egna reflektioner och bilder beskriva förändringar i naturen under vintern.
  • utifrån dokumentation med text och bild samtala och berätta om några svenska stannfåglar, växter i form av barrträd  och förändringar i naturen under vintern

Du kommer att få lära dig. (centralt innehåll)

  • se förändringar och samband i naturen.
  • se årstidsväxlingar och vad som händer med växter och djur i vår natur.
  • namnet på några barrträd samt fåglar som stannar hela året och hur de anpassar sig under vintern
  • namnet på några svenska djur och hur de anpassar sig under vintern

Hur kommer vi att lära oss detta: (undervisning)                          

Vi kommer att gå ut i naturen och se vad som händer. 

Vi samtalar, ritar och skriver hur barrträd ser ut och anpassar sig under vintern.

Vi samtalar och ser på undervisningsavsnitt kring svenska fåglar med fokus på  stannfåglar.

Vi skriver faktatexter  och lär oss om hur några stannfåglar anpassar sig till att stanna på vintern.

Vi skriver faktatexter och ritar egna bilder till.

Vi sorterar några svenska djur efter hur de gör på vintern: stannar och anpassar sig, går i dvala eller flyttar och lär oss varför.               

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback