Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

1

SO årskurs 1

Nyvångskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 11 februari 2021

Vad är ett yrke? Vad är ett samhälle och en samhällsfunktion? Varför behövs pengar? Under årskurs ett kommer vi ta reda på mer om pengar, trafik och samhällsfunktioner i vårt närområde Dalby.

Syfte

Undervisningen i ämnet ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. 

Under detta arbetsområde kommer eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.

 

Vad ska vi lära oss?

 • trafikregler
 • veta vad ett yrke och en samhällsfunktion är
 • centrala samhällsfunktioner i vårt närområde
 • yrken och verksamheter i vårt närområde
 • skriva en enkel faktatext om ett yrke eller samhällsfunktion
 • pengars användning och värde
 • olika exempel på betalningsformer samt vad några vanliga varor och tjänster kan kosta
 • centrala begrepp inom våra olika arbetsområden

 

Hur ska vi lära oss?

 • samtala och diskutera i större och mindre grupp
 • läsa faktatexter
 • titta på filmer
 • kreativt och praktiskt arbete
 • skapa en bok
 • skriva och illustrera faktatexter
 • studera vårt närområde under promenader
 • intervjua olika yrkespersoner
 • genomföra klassråd

 

 

Bedömning

Bedömning kommer ske fortlöpande under arbetets gång och kommer kopplas till matriserna i so och svenska.

Begrepp som eleverna ska kunna förklara:

 • samhälle
 • samhällsfunktioner
 • yrke
 • pengar
 • trafik

Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.

Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.

Yrken och verksamheter i närområdet.

Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.

Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.

Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter