Skolbanken Logo
Skolbanken

Samplanering Barnkonventionen artikel 7

Karlavagnens förskola, Eslöv · Senast uppdaterad: 13 februari 2021

Varje barn har rätt till ett eget namn, ett medborgarskap och att känna till sitt ursprung. (Barnkonventionen, artikel 7)

Nuläge;

Vi på Karlavagnen har gemensamt bestämt att vi ska jobba med ett mål från barnkonventionen och fördjupa oss i det tillsammans med barnen. 

Syfte och mål;

Barn har rätt till ett eget namn och ett medborgarskap. Barnet har rätt, så långt det är möjligt, att få veta vilka dess föräldrar är och få deras omvårdnad. Barn har rätt till sin identitet, sitt medborgarskap, sitt namn och sina släktförhållanden. 

Varför:
Vi vill involvera vårdnadshavarna i vårt arbete med barnkonventionen och ge barnen en förståelse för sitt egna namn. De namn vi bär är kopplat till vår identitet. Det står även i vår läroplan att att förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den. Vi gör detta för att stärka barnens identitet och att vissa att alla barn har ett stort värde samt att informera barnen om deras rättigheter. 

Metod;

- Skriva ut deras namn, namn kort

- Skriva på dator

- Lära sig känna igen sitt namn

- Bekanta sig med bokstäver 

-  Sy sitt namn

- Ha en dialog med föräldrarna för att ta reda på varför barnet har fått sitt namn

  1. - läsa boken Ett eget namn ( kompis böckerna ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter