Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

4 - 5

Återbruk av konservburk -Sätra

Brokinds skola, Linköping · Senast uppdaterad: 6 september 2023

Korv, ananas, majs, tomatsås... det finns mycket god mat i konservburkar. Men sen då, när maten är uppäten? Vad kan man göra av de tomma konservburkarna - eller är det bara skräp🤔?

I det här arbetsområdet kommer du att få designa och konstruera ditt egna lock till en konservburk . Du kommer att tillverka ditt lock i både trä och textil. Du kommer att få sy en påse att klä din burk med invändigt och ytbehandla din burk utvändigt med färg. Detta arbetsområde spänner över två terminer.

 

Du kommer att arbete med:

På textilslöjden kommer du att få lära dig att brodera långstygn, vi kommer att repetera symaskinen; hur du trär den med tråd och hur du ställer in raksöm och sicksack, vi kommer att repetera strykjärnet, vi kommer att repetera hur man nålar på olika sätt och varför, du kommer att få lära dig att sy i stickat tyg - fleecetyg. 

På trä- och metallslöjden kommer du få arbeta med att såga med kontursåg, fila/slipa, borra samt ytbehandla både plåt och trä.

 

Vi kommer att prata om:

Vi kommer att lära oss vad de material och verktyg som vi använder heter och hur vi använder verktygen på att säkert och rätt sätt. På textilslöjden kommer vi även att titta på olika typer av broderier.

 

Dokumentation:

Du kommer att inleda med att planera ditt arbete skriftligt och rita en färglagd skiss av ditt arbete. Varje lektion kommer du att dokumentera din arbetsprocess i ord och bild i din loggbok på google classroom. När du är klar kommer du att utvärdera ditt arbete skriftligt.


Läroplanskopplingar

förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker,

förmåga att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet, och

förmåga att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

Metall, textil, trä och andra material. Materialens egenskaper, användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra.

Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Enkla former av hantverkstekniker och begrepp som används i samband med dessa.

Skisser, mönster och arbetsbeskrivningar, hur de kan förstås och följas.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och reflektion över arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Undersökande av olika materials egenskaper och användbarhet i det egna slöjdarbetet.

Hur färg, form och material bidrar till olika uttryck hos slöjdföremål.

Slöjdmaterials ursprung, framställning och miljöpåverkan, till exempel tenn, bomullstyg, teak och läder.

Resurshushållning genom återbruk av material.

Eleven formger och framställer på ett delvis genomarbetat sätt enkla slöjdföremål i olika material och med enkla hantverkstekniker. I slöjdarbetet använder eleven verktyg på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon idé väljer eleven ett i huvudsak fungerande tillvägagångssätt. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ.

Eleven beskriver på ett enkelt sätt arbetsprocessen och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

Matriser i planeringen
slöjdmatris LGR 22 kriterier
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback