Skolbanken Logo
Skolbanken

Naturvetenskap och ikt

Bifrost förskola, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 8 januari 2021

Naturvetenskap, skogen, djur och film.

Mål: Vad vill vi att barnen skall få erfara?

Vi vill att barnen upptäcker och får fördjupade kunskaper om skogen, naturen och djur. Vi vill att barnen är delaktiga i att gör en film om hållbar utveckling. 

Metod: Vilka arbetssätt och metoder ska användas?

Vi går till skogen minst en gång i veckan. Barnen har har fått använda sig av egengjorda figurer från vår temabok och spela upp olika scenario t ex hur man sorterar skräp, bygger insektsbo och hur man uppför sig i skogen. När filmen är färdig kommer vi utgå från barnens intresse och ta reda på vilka som bor i skogen. Vi kopplar ihop naturvetenskapen och estetisk verksamhet genom att sjunga om djuren, göra film och fakta/sångkort. Vi kommer fråga barnen innan vi går till skogen nästa gång (november) vilka de tror bor i skogen för att senare i (februari) ta reda på hur deras kunskaper har fördjupats. 

Thulin (2015) beskriver en kommunikativ strategi som bygger på uppfattningen att barn behöver stöd från förskolläraren för att göra kopplingar mellan vardagsvärlden och den naturvetenskapliga världen. Strategin innebär att förskolläraren utgår från barnens egna erfarenheter i samtalen men, poängterar Thulin, räds inte att komma med ny information och nya naturvetenskapliga begrepp till barnen.” ( S:3,201207,https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/5-las-skriv/Förskola/031-natur-teknik-o-sprakutveckling/del_03/3.%20Barns%20arbetsteorier%20om%20naturvetenskap.pdf ).

Hur kan barnen påverka innehållet i vårt arbete?

Vi började gå till skogen för att barnen ville veta var trollen bor. Vi letade efter troll men hittade inga första gången vi letade men vi hittade trollbon, trollhår och andra spår efter troll. Vi kommer fortsätta leta troll nu när filmen är färdig. 

Hur ska arbetsområdet följas upp och utvärderas?

Vi kommer utvärdera i barnens lärloggar, i veckobrev och planeringen. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter