Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

6

Geografi- plattektonik

Alsike skola, Knivsta · Senast uppdaterad: 4 februari 2021

Plattektonik: Vi kommer att arbeta med hur jordskorpan och det översta skiktet av jordmanteln (litosfären) är uppdelad i olika plattor, och hur dessa rör sig. Vi kommer att arbeta med vad som kan inträffa när plattorna kommer i kontakt med varandra. Vi kommer att tala om inre-och yttre krafter (exogena och edogena krafter). Eleverna kommer även att få ta reda på vilka konsekvenser dessa edogena och exogena krafter får för jorden och människorna.

I detta arbetsområde kommer du att få lära dig mer om: 

  • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser får detta för planeten, människorna, djur och natur?

 

Arbetssätt:

Du kommer få möjligheten att träna på detta innehåll genom att:

 

 

  • Läsa i olika läroböcker
  • internet
  • Titta på filmer 
  • Diskutera i helklass samt mindre grupper
  • Gemensamma genomgångar.

 

https://www.youtube.com/watch?v=YZNPpGqPTQU

 

 https://www.youtube.com/watch?v=vCGncCbBDrE

 

https://www.youtube.com/watch?v=YKbDSF0qYHc

https://youtu.be/YKbDSF0qYHc


Läroplanskopplingar

Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.

I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Begreppskort, plattektonik

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback