Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

F

Arbetsområde Algebra åk9 - Kap. 2 Länken

Klaraskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 25 januari 2021

Vt 21 blir lite annorlunda då vi kommer ha större delen av undervisningen på distans.

Planering i matematik åk 9

Syfte/Förmågor du kommer utveckla

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

·       formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)

·       använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)

·       välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)

·       föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

Ramen stor Z.wmfBedömning

·       Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

·       Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

·       Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

Arbetssätt

·       Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·       Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·       Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·       Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

-    Vi kommer titta på tillhörande filmade genomgångar

Läxa

Läxan kommer jag skriva på teams. Läxan kan vara att titta på filmade genomgångar som finns på : https://www.matematikxyz.com/elever/filmer.html

Det kan även vara att försöka sig på att lösa eller göra klart något moment hemma.

I övrigt önska jag att man arbetar och tränar lite någon gång i veckan med det vi gör i skolan och kollar av så man förstår och hänger med direkt från start.

Diagnoserna

Diagnoserna är ett hjälpmedel för dig att veta vad du behöver öva mera på, de bedöms ej.

Bedömningsunderlag

1.      Skriftliga prov

2.      Redovisningar (muntligt och skriftligt) under lektionerna, till exempel problemlösning

 

 

Ramen stor Z.wmf

Länken kap 2 – Algebra

 

Centralt innehåll

·       Innebörden av variabel begreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

·       Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleverna.

      Kunna beräkna värdet på ett uttryck, förenkla och teckna ett uttryck.

K

·       Metoder för ekvationslösning.

·       Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.

·       

 

V.

Dag

Lektion

Läxa

50 - 3

 

Uppstart kap 3

2.1 Förenkla uttryck, teckna uttryck och beräkna värde på uttryck

 
 

 

Bedömning kap. 2.1 - tis v.4

 
 

 

   

4

 

Kap 2.2 Mönster

 

 

     

 

 

 

 

 5 -6

 

Kap 2.3 Ekvationer

  

 

 

Repetition hela kap Algebra

 

 

 Prov kap 2

 

       

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback