Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

6

Den magiska dörren

Trönningeskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 8 januari 2021

Den magiska dörren är ett skrivprojekt som vi kommer att påbörja vårterminen 2021. Det kommer att bli spännande att se vem/vilka/vad som gömmer sig bakom den magiska dörren.

Syfte

Syftet är i huvudsak att öka och förvalta skriv- och berättarlusten hos eleverna. Jag lägger till passande genomgångar till kapitlen som stöd för att berika och utveckla elevernas skriftspråk. Jag kommer även att hjälpa dem med skrivandet i form av bilder för att med hjälp av det skapa kreativa tankar som gynnar skrivandet

Eleverna övar sig i att bearbeta sina texter. De ska se till att förutsättningarna som anges finns med samt få hjälp med att utveckla och förbättra texten efter förmåga.

Det ingår också i arbetet att ta del av de andras texter samt inspireras av annan litteratur, samt diskutera och tänka kring språkets funktion i olika sammanhang. 

Eleverna kommer att skriva en kapitelbok med tydlig handling.

Eleverna kommer att träna sig på att skriva målande texter med syfte att öka skrivlusten

Eleverna kommer att träna olika skrivregler och parallellt med detta kommer vi att arbeta med grammatik. 

 

Arbetets gång

Tid: 2x60 minuter i veckan i ca 10 veckor med start v 2, vi kommer använda oss av lektionerna på tisdagarna och onsdagarna för skapande och skrivande. 

¤ Vi kommer att träna på det svenska språket och grammatik på tisdagar. 

¤ Vi kommer att lyssna på Spökhusets hemlighet av Kristina Ohlsson, för att få inspiration till det egna skrivandet. 

★ Vi kommer att använda datorerna i skrivarbetet.  (För de elever som vill kan de skriva för hand). 

 

 


Läroplanskopplingar

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Matriser i planeringen
Den magiska dörren
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter