Skolbanken Logo
Skolbanken

Aktivitetstavla

Aspebo förskola, Eslöv · Senast uppdaterad: 7 oktober 2021

Detta stödjer barnen och hjälper dem att stanna kvar i aktiviteten. - Vardagliga situation

 

Aktivitetstavla

 

 

Bakgrund och Syfte:

Vi har valt att använda oss av en aktivitetstavla för att tydliggöra för barnen vad som finns att göra på avdelningen och var man kan göra det. Detta stödjer barnen och hjälper dem att stanna kvar i aktiviteten. 

 

 

Teori:

 

Gunilla Lindqvist (1989) anser att leken hör ihop med äventyret och sagan, samt att lek också hör ihop med barnets sätt att förhålla sig till sin omvärld och skapa mening i denna på ett lustfyllt sätt. (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, Det lekande lärande barnet i en utvecklingspedagogisk teori, (2014) 

 

I boken Tydliggörande pedagogik i förskolan tar författarna upp vikten av att skapa tydliggörande och tillgängliga miljöer så att vardagen på förskolan blir begriplig, hanterbar och meningsfull för barnet. Bland annat kan tydliggörande miljöer skapas med hjälp av bilder på vad som finns att göra. (D. Edfelt, A sjölund, C Jahn och M Reuterswärd, (2020) 

 

 

Mål:

 

  • Vi vill skapa möjligheter för barnen att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.  
  • Vi vill ge barnen ökad kunskap för demokratiska principer och förmåga att samarbeta genom att leka och lära tillsammans. 
  • Vi vill att barnen ska få inflytande över sina pedagogiska miljöer, det fria valet och inflytande över hur deras vardag ska se ut.

                                          

Metod:

Vad ska vi göra?

  • På tavlan har barnen möjlighet att välja vad de vill göra/leka under en längre tid. Tavlan har tio stycken miljöalternativ och begränsningar på antal barn per miljö. Detta bidra till att barnen får vistas i mindre grupper och de får lära sig att vänta på sin tur ifall där är fullt i den miljö man vill vara i. 

 

Hur gör vi?

Antingen berättar vi pedagoger att barnen ska använda sig av aktivitetstavlan eller har några barn redan på automatik gått och valt på tavlan. Barnen har varsin bild på sig själva, som de sätter i rutan under den miljö de vill vara i. Genom reflektion och dialog stödjer vi barnen i sitt val. 

Det är pedagogernas ansvar med hjälp av barnen att erhålla miljöer på avdelningen som är attraktiva och har ett brett utbud. Så det ska passar allas intresse. 

 

När, var, vem?
Centralt på avdelningen finns tavlan och den används minst en gång om dagen av alla barnen. Pedagogerna är alltid i närheten för stöd och vägledning.

 

Dokumentation:

 

 

  • Genom observationer och foto dagligen, där vi tittar på hur barnen resonerar när de väljer och är i aktiviteten. Detta görs av alla pedagoger på avdelningen. Om aktivitetstavlan används som tänkt, ges barnen möjlighet till att lära sig respektera varandras val och ta ansvar för att följa regler och demokratiska principer. 

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback