Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7 - 9

Hörförsteålse engelska 7-9

Resursskola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Vi övar på olika hörförståelser i engelska

Vi lyssnar på olika sorters texter på engelska. 

Det kan vara olika dialekter, olika slags dialoger och monologer, faktatexter och berättande texter. Det kan även förekomma olika sorters hastighet på den talade engelskan. Man kan få lyssna via länk som skickats via länk eller så kan läraren spela upp ljudklippet i klassrummet för alla elever samtidigt. 

När vi lyssnat på en text ska eleven besvara frågor som hör till. Dessa får eleven av lärare. 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.

Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.

I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback