Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

6

Engelska åk 6

Vallåsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 17 augusti 2021

Engelska är det språk som talas och förstås av flest människor i världen. Vi möter engelska överallt i vårt samhälle och behovet blir allt större att kunna kommunicera och förstå varandra på ett globalt plan.

Vad ska vi göra?

Vi kommer att inleda höstterminen 2021 med en resa till USA och fördjupa oss i amerikans kultur, historia och språkbruk. Vår resa tar sin början i 50-talets USA och medborgarrättsrörelsen, Rosa Parks och Segregationen. Därefter fortsätter vi med en roadtrip till den inofficiella huvudstaden New York och avslutar med att jämföra USA och Sverige. 

 

Varför ska vi göra det?

Språket är vårt främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk ger flera perspektiv på omvärlden, ökar våra möjligheter till kontakter och ger oss större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom många skilda områden såsom politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför även våra möjligheter att vara en del i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

 

Hur ska vi göra det?

Vi arbetar med olika läromedel och texttyper, vi kommer arbeta både digitalt och med papper+penna.

Under hösten skall du, bland annat, arbeta med följande:

  • Läsa och bearbeta olika typer av texter på engelska.
  • Lyssna på talad engelska genom olika texter och hörövningar.
  • Skriva egen texter på engelska.
  • Samtala på engelska i olika forum. 
  • Prata om och träna på grundläggande engelsk grammatik.

 

Jag kommer att bedöma:

  • Hur du förstår både talad och skriven engelska.
  • Hur säkert du uttrycker dig i tal och skrift på engelska.
  • Hur du tillsammans med andra kan uttrycka dig med ord, fraser och meningar både muntligt och skriftligt.
  • Hur aktivt du visar dina kunskaper genom samtal och diskussioner i klassrummet.

 

Visa lärande:

Lärandet visar du fortlöpande genom att aktivt delta under lektionerna och visa dina kunskaper på olika sätt, både muntligt och skriftligt. Detta kan du exempelvis göra genom att återberätta, skriva texter, samtala med andra på engelska, visa att du förstår och kan följa muntliga och skriftliga instruktioner.

 

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris i Engelska år 5
Uppgifter
Facts about...

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback