Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

2 - 6

Ekologisk hållbarhet i vår skog

Åkerbo förskola, Eslöv · Senast uppdaterad: 15 februari 2021

Vi arbetar vidare med det ekologiska och sociala hållbarhetstänket genom att följa förändringarna i vår skog samt genom att följa vår ekorrväns utveckling och upplevelser genom årstiderna.

Bakgrund och Syfte:

 

Barnens intresse för naturen och dess kretslopp har väcks och önskar utveckla deras förståelse för hur naturen och djuren vår närmiljö förändras efter årstiderna.

 

 

Mål:


Vi vill skapa möjligheter för barnen att lära sig mer om djur och natur i vårt närområde.

Vi vill utveckla barnens intresse för att värna om djur och natur.

 

Aktivitet och Metod/Teori: 

 

 

Vad ska vi göra?
Vi brevväxlar med vår skogsvän, får insyn hens liv och uppdrag för att göra skogen trevligare för hen.

Hur ska vi göra?
genomförande, material, barns delaktighet/inflytande...

När, var, vem?

Barnen delas in i tvärgrupper efter ålder. En gång veckan går varje grupp till skogen med en pedagog.de andra dagarna jobbar vi med hållbarhet på andra sätt.

var vecka växlar pedagogerna åldersgrupp så bidrar var pedagog med sina personliga kunskaper och egenskaper för att inspirera nya lärprocesser hos barnen.

 

Dokumentation

Genom samtal med barnen får vi en inblick i deras tankebanor.

dokumentation via film, foto och observation.

 

 


Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback