Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik, NO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

1

En droppe vatten

Jutarumsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 28 december 2020

Under 4 veckors tid kommer vi både på No och So lektionerna, att utföra olika experiment och lära oss om vattnets kretslopp genom att följa Lilla droppes fantastiska resa.

Det här ska du utveckla (förmågor)

Analys förmågan
Du kommer att få öva på analysera resultatet vid olika experiment.

Kommunikativa förmågan
Du kommer att få öva på och visa att du kan samtala och diskutera kring den fakta vi arbetar kring.

Procedur förmågan
Du får öva på att följa enkla instruktioner i arbetet med experiment och andra övningar samt få skriva och läsa texter om vatten.

Metakognitiva förmågan
Du ska få träna på att utföra enkla experiment.

Begrepps förmågan (viktiga begrepp)

Dagg

Avdunstning

Is

Dimma

Hagel

Kretslopp

Kondensation

Ånga

vattenmolekyl

Nederbörd

Moln

Snö

Vatten

Fast

Flytande 

Gas

Saltvatten

Sötvatten

 

 

Såhär kommer vi att arbeta

Samla in förkunskaper genom att arbeta kooperativt (berätta mera, Inre-yttre cirkel och rondellen) och kommunicera tankar och reflektioner. 

Samla gemensam fakta och kunskap i en tankekarta.

Göra enkla observationer och experiment.

Läsa olika faktatexter och se filmer.

Träna på att skriva beskrivande och instruerande texter kring vattnets kretslopp

Diskussion i klassen 

Eleverna kommer få färglägga en egen saga om Lilla droppes resa och på så sätt tillverka en egen bok.

Sjunga vattensången som beskriver vattnets kretslopp.

Tillverka ett eget kretslopp.

Programmera i scratch Jr. Eleverna kommer få tillverka och programmera fiskar i ett hav, kanske också saker som flyter och sjunker.

Eleverna kommer få leka vattenmolekyler för att få förståelse för begreppen; fast, flytande och ånga.

Bildämnet kommer integreras i temat.

 

Bedömning

Du ska visa att du kan

*berätta om var vi kan hitta vatten i naturen
*Vattnets olika faser som is, flytande och ånga
*göra enkla undersökningar och experiment
*medverka i diskussioner

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.

Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Att styra föremål med programmering.

Matriser i planeringen
Vattnets kretslopp
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter