Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Historia, Svenska som andraspråk, Kemi, Fysik, Biologi

·

Årskurs:

4

Skriva olika typer av texter

Skulltorps skola F-5, Partille · Senast uppdaterad: 20 januari 2021

Under vårterminen 2021 kommer vi att arbeta med olika texttyper. Vi kommer att jämföra och analysera främst berättande texter och faktatexter och öva på att skriva egna.

Ämne/ämnesområde:

Svenska /SvA

Vad ska vi lära oss?

De här kunskapskraven kommer vi arbeta med under arbetsområdets gång:

 • Du ska lära dig strategier för att skriva olika typer av texter.
 • Du ska lära dig skriva olika typer av texter med olika författarknep.
 • Du ska veta att olika texter ger olika information och läses på olika sätt.
 • Du ska lära dig att ge och ta emot respons på texter.
 • Du ska kunna samtala kring texter.
 • Du ska ha kunskap kring källkritik.

Se exakta förmågor och kunskapskrav  längre ner i planeringen. 

 

Hur skall vi göra?

Under det här området kommer vi bland annat arbeta med detta:

 • Vi kommer att skriva och läsa faktatexter och urskilja typiska textdrag. Vi kommer även jämföra berättande texter och faktatexter för att förstå likheter och skillnader. 

 Kom ihåg att det här är en ungefärlig planering, som kan komma att ändras. 

 

När?

VT 2021

 

Varför ska vi göra det här?

De här förmågorna kommer stå i centrum under arbetsområdets gång:

 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

Bedömning

Bedömning av kunskaper och förmågor kommer att göras genom:

 • Observationer i klassrummet
 • Skriftliga uppgifter i olika ämnen (svenska /sva, kemi, fysik, biologi, historia)
 • Vi kommer att jobba ämnesövergripande där du kommer att visa din förmåga att skriva de olika texttyper vi har jobbat med
 • Planera din presentation
 •  Presentationen

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.

Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback