Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Tema ”Snick och Snack”

Håstaby förskola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 8 februari 2021

Tema ”Snick och Snack”

Mall -  Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: ”Snick och snack” Teknik

 

Tidsperiod:December 2020

Förskolans namn: Håstaby förskola

Grupp: Östergården

Barnens ålder: 3-5 år

År och datum: 7/12 2020

Planeringen Upprättad av: Anna och Carina

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Teknik i samband med vårt projekt och räven.
Vilka målområden i läroplanen


  • Lpfö 18
    Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  • Lpfö 18
    Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
- Att använda olika tekniker och att skapa.

Fakta om räven.

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
- Deras kunskaper om djuret räven tar vi reda på genom att göra tankekartor om vad de vet. Vi kommer att se faktafilmer.

Vi kommer erbjuda barnen olika material att bygga med. Vi kommer att bygga kojor som Raffe räv gör.

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
-Unikum, lärprocessvägg, dokumentation.

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
- alla barnen har byggt en koja tillsammans, samarbetet var bra och de har fått prova på olika material och tekniker
- Barnen har byggt varsin figur till kojan, de använde sig av olika material att skapa med.


Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
- att de har plockat pinnar och byggt en koja tillsammans
- De valde själva vilket material de ville bygga med. Genom intervjuer fick barnen själva komma på vad man kunde använda sig av att bygga med.


Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?

barnen verka tycka det var kul , bra samarbete, det kunde vi se i grupparbetet
- Barnen hade många ideer om vad man kunde använda för material. De blev inte påverkade av varandra.Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?

gör figurer i olika material och tekniker
-Utvärderingen gjordes av:

Anna, Pernilla, Carina

 

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

  • Vilket innehåll ska behandlas?
    - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

  • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.


Läroplanskopplingar

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter