Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

9

Matematik år 9 Repetition V. 12 - 20

Freinetskolan Hugin, Freinet · Senast uppdaterad: 22 mars 2021

I detta område kommer du repetera de olika delarna av matematiken som högstadiet innehåller.

Syfte - Varför?

Undervisningen i matematik ska syfta till att eleven utvecklar kunskaper i matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Eleven ska bli förtrogen med grundläggande matematiska begrepp och metoder och hur man kan använda dessa.

Centralt innehåll - Vad?

Efter att ha arbetat med området: Sluttampen/Genrepet skall du ha goda kunskaper inom: 

  • Talförståelse
  • Geometri
  • Algebra
  • Samband och förändring
  • Sannolikhet och statistik

Undervisning

Undervisningen kommer att ske utifrån genomgångar, individuellt och i grupp, gruppdiskussioner, skriftliga och muntliga redovisningar och eget räknande. Test efter avslutat kapitel.

Bokens sista kapitel är uppdelat i två delar: Genrepet - grundkurs av högstadiematten, Styva linan - Fördjupning av kunskaperna

Vecka 12
Genomgång: Talförståelse

(Genrepet. 181 - 190 och  Styva linan 242 - 249)

Vecka 13
Genomgång: Talförståelse 
(Genrepet. 191 - 194 och  Styva linan 242 - 249)

Test på sid 195

Vecka 14

Påsklov

Vecka 15

Genomgång: Geometri

(Genrepet. 197 - 206 och  Styva linan 250 - 253)

Test på sid 207

Vecka 16 
Genomgång: Algebra 

(Genrepet. 209 - 214 och  Styva linan 254 - 257)

Test på sid 215

Vecka 17
Genomgång: Samband och förändring

(Genrepet. 217 - 226 och  Styva linan 258 - 261)

Test på sid 227

Vecka 18
Genomgång: Sannolikhet och statistik 

(Genrepet. 229 - 236 och  Styva linan 262 - 267)

Test på sid:  237

Vecka 19
Genomgång: Rep inför NP 
Jobba med gamla uppgifter från nationella prov.

Vecka 20

NP matematik Tisdag och Onsdag.

 

Använd gärna nok.se för att kolla upp olika delar av matematiken.

youtube finns även massor av förklaringar.

Bedömning

Dina förmågor kommer att bedömas utifrån att: Du förstår och hittar lösningar på problem, du skriftligt och muntligt redovisar dina tankar och slutsatser, du praktiskt genomför olika aktiviteter inom arbetsområdet.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för ekvationslösning.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser i planeringen
Matematik år 9 Repetition V. 12 - 20
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter