Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik, Svenska

·

Årskurs:

F

vecka 51

X-Atlasskolan F-6-OLD, Linköping · Senast uppdaterad: 18 januari 2021

Vi repeterar sammansatta ord(julord), antalsuppfattning, klockan, geometri, skapande och musik.

Svenska

  • Vi repeterar sammansatta ord.(Julord)

Matematik

  • Para ihop snöflingor.
  • Räkna tomtar. Antalsuppfattning.
  • Repetera klockan.
  • Arbetsblad klockan.
  • Göra tomtar av geometriformer.
  • Arbeta med småklockor. Den vuxna säger ett klockslag eleverna visar på klockan.
  • Jobba 2-2 med småklockor.

Musik

Lyssna på musik och sedan sjunga julsånger. Musikoteket

Skapande

  • Vi gör tomtar av assietter.

Läroplanskopplingar

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,

Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.

Rim, ramsor och andra ordlekar.

Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.

Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.

Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback