Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

5

Vasatiden år 5

Tanneforsskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 4 februari 2021

Medeltiden avslutas med Stockholms blodbad. Nu börjar en ny tid. Denna tid kallas för Vasatiden för att mellan år 1523 - 1611 styrs Sverige av Gustav Vasa och sedan av hans söner. Vi ska lära oss om den här tiden och hur Sverige förändrades.

 

Lärmål:

 •  Du ska kunna berätta om Gustav Vasa och hur han fick makten som kung i Sverige.
 •  Kunna berätta om några viktiga händelser under Gustav Vasas tid som kung.
 • Kunna resonera om hur Sverige förändrades under Vasatiden. 
 •  Kunna förklara vad reformationen var och vilka konsekvenser den fick.
 • Få kunskap om Gustav Vasas söner.
 • Få kunskap om hur det var att leva i Sverige under Vasatiden.
 • Kunna ge exempel på några spår från Vasatiden som finns kvar i dagens samhälle.
 • Kunna förklara varför historiska personer beskrivs olika i källor.
 • Kunna ge exempel på källor.
 • Kunna förklara och använda dig av de begrepp som vi har arbetat med under arbetsområdet.

Arbetssätt:

Genomgångar, läsa faktatexter, titta på historiska filmer/serier samt arbeta enskilt/parvis/i mindre grupper.

 

Bedömning

 Vi kommer att bedöma din förmåga att: 

 • Hur du förklarar och resonerar kring orsaker och konsekvenser av olika händelser och handlingar under Vasatiden.
 • Hur du förklarar och beskriver olika spår inklusive källor som finns kvar från Vasatiden.
 • Hur du kan förklara och beskriva några viktiga händelser om Gustav Vasa. 
 • Hur du använder historiska begrepp som tillhör tiden i dina förklaringar och resonemang.
 •  
 •  

Så här kommer bedömningen att ske:

 • I en individuella bedömningsuppgifter

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.

Den svenska statens framväxt och organisation.

Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.

Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.

Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.

Matriser i planeringen
Vasatiden
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter