Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

4

Biologi åk 4

Essingeskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

Vi kommer att jobba med biologi på NO-lektionerna. Vi kommer att lära om "Livet i sjö och hav": Sjöar och vattendrag. Sjön som ekosystem. Havet. Östersjön. Havet som ekosystem. Vi kommer att lära om "Livet på land": Fjället. Fjället som ekosystem. Skogen. Skogen som ekosystem. Jordbruksmark. Skog- och jordbruksmark förr och nu. Staden. Detta arbetsområde kommer att sammanlänkas med geografin, där vi läser om olika platser i Sverige.

Vad ska vi arbeta med?

Vilda växter och djur som lever i svenska sjöar, hav, skog, på äng, åker och betesmark, i fjällen och i städer.

Artkunskap

Hur ekosystemen fungerar. Växter och djurs beroende av varandra. Näringskedjor och boplatser.

 

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att utgå från läromedlet Biologi4-6 utkik. Vi kommer att läsa i boken, se filmer, samtala i klassrummet samt jobba med uppgifter, muntligt och skriftligt, läxförhör, enskilt och i grupp.

 

Vad ska du lära dig?

Känna igen och veta namnen på några vanligt förekommande växter och djur som lever i olika miljöer i Sverige.

I vilka miljöer/ekosystem som dessa växter och djur trivs.

Lära dig hur växter och djur drar nytta av varandra i olika ekosystem.

 

Bedömning sker fortlöpande


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback