Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 3

Pokémon på fritids

Öjersjö Brunn A fritidshem, Partille · Senast uppdaterad: 20 januari 2021

Eleverna har stort intresse för sina Pokémonkort, så vi ska tillsammans upptäcka Pokémonvärlden och skapa vår egen Pokémonvärld på fritids.

VAD SKA ELEVEN LÄRA SIG, FÖRMÅ OCH FÖRSTÅ? (MÅLFOKUS) 

Utifrån elevens intresse för sina Pokémonkort är syftet att med hjälp av Pokémonkort och Pokémonvärlden främja elevens fantasi och förmåga att pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. 

Eleven ska lära tillsammans med andra genom lek, rörelse, och skapande samt med utforskande och praktiska arbetssätt.  

HUR SKA VI GENOMFÖRA DET? (AKTIVITETSPLAN)

Arbetet med Pokémon kommer bestå av många olika delar och sträcka sig under en längre period. En eftermiddag i veckan kommer avsättas i tid. Som avslut på temat kommer vi planera en Pokémonfest. 

Vi kommer bl.a. att: 

 • titta på pokémon film/serie
 • hur utvecklas en pokémon
 • skapa engelsk ordbok  
 • skapa sin egna fantasi pokémon och göra egna pokémonkort
 • skriva berättelse om sin pokémon
 • skapande av pokémons i olika material, så som lera, lego, pärla, rita, sy etc. 
 • regler för pokémon Trading Game - hur spelar man pokémon?  
 • hitta på en egen pokémonlek 
 • leta pokébollar och lösa uppdrag 
 • battle-turnering 
 • bygga ett pokémonlandskap med hjälp av olika material 
 • göra film i Imovie
 • pokémon GO (kanske)

HUR VET VI ATT ELEVEN LÄRDE SIG DET VI TÄNKT? (UTVÄRDERING)

Elevens engagemang? 

Har eleven lagt fokus på att delta och utmana sig själv? 

Skriftlig utvärdering till eleverna när vi avslutat temat. 

Koppla till Läroplanen nedan. Scrolla ner för att hitta kapitel 4. 

Stödfrågor

 


Läroplanskopplingar

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback