Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Tid, tabeller och diagram åk 4 v.2-5 vt21

Sköndalsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 20 januari 2021

När vi arbetar med området Tid, tabeller och diagram kommer du bl.a. att få lära dig att räkna med tid, hämta fakta ur tabeller samt läsa och förstå olika diagram. Området avslutas med en diagnos.

Tid, tabeller och diagram

 Mål:

 • Kunna olika enheter för tid (År, månad, vecka, dygn, timme, minut, sekund)
 • Skriva klockslag på två olika sätt (ex. 6.50 = tio i sju på morgonen, 18.50 = tio i sju på kvällen)
 • Räkna med tid (ex. hur lång tid det har gått mellan två klockslag eller vad klockan är efter en viss tid gått)
 • Skriva datum på tre olika sätt (ex. 18/11 2020, 2020-11-18, 18 november 2020)
 • Läsa av och hämta fakta ur tabeller
 • Läsa av och förstå stapeldiagram
 • Läsa av och förstå linjediagram
 • Läsa av och förstå cirkeldiagram
 • Använda tid, tabeller och diagram i problemlösning

Arbetssätt:

 • Elevaktiva genomgångar
 • Gemensamt arbete
 • Pararbete
 • Enskilt arbete
 • Analogt och digitalt

Begrepp att kunna: 

År, månad, vecka, dygn, datum, kvartal, kvart, timme, minut, sekund, analog, digital, tabell, fakta, stapeldiagram, linjediagram, cirkeldiagram, tolka.

Bedömningsunderlag: 

 • Delta aktivt på lektionerna
 • Diagnos

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback