Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

Livet förr och nu

Smygeskolan F-6, Trelleborg · Senast uppdaterad: 21 december 2020

Arbetssätt:

- titta på foton och filmer

- diskussioner

- grupparbete

 

Bedömning:

- genom aktivt muntligt deltagande

- gruppuppgifter

- skrivuppgifter

 

Tidsplan / Lektionsplanering:

Vecka 2-7

 

 

Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Matriser i planeringen
Livet förr och nu
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter