Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

4 - 6

Berättande text

Farsta grundskola/Adolf Fredriks musikklasser, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 19 januari 2021

Har du läst eller hört en berättelse som du önskade aldrig skulle sluta? Att vara uppslukad av en berättelse kan vara häftigt! Trollkarlar, monster och talande djur- allt möjligt kan du få möta i berättande texter. Alla berättande texter innehåller ett problem som får en lösning och ett slut. Nu ska vi arbeta med berättande texter, du ska både få läsa och skriva!

Arbetsområde

 

Hur vi kommer att arbeta:

 • Läsa olika berättande texter.
 • Arbeta med strukturen i en berättande text genom exempeltexter.
 • Arbeta med miljö och personbeskrivningar.
 • Göra en kort film med repliker i imovie.
 • Skriva en berättande text "Den magiska dörren".

 

Vad du behöver göra:

 • Vara uppmärksam och aktiv under gemensamma genomgångar.
 • Vara aktiv under gemensamma övningar på smartboarden.
 • Öva i arbetsboken - Klara Svenskan.
 • Planera och skriva en berättande text.
 • Medverka i en pjäs som filmas med hjälp av imovie.

 

Detta ska du kunna:

 • Berättartextens struktur.
 • Sammanfatta huvuddragen i en berättande text.
 • Skriva berättande text med inledning, händelse och avslut.
 • Skriva händelser i kronologisk ordning med problem och lösning.
 • Säga repliker och använda kroppsspråk i en roll.

 

Bedömning - hur du ska visa vad du lärt dig

 • Läraren observerar hur aktivt du deltar på lektionerna.
 • Läraren observerar hur aktiv du är i diskussioner i helklass och grupp.
 • Läraren observerar hur du arbetar i Klara Svenskan.
 • Din berättande text "Den magiska dörren".
 • Din film i imovie.

 


Begrepp - dessa ska du känna till och förstå

miljöbeskrivning

personbeskrivning

yttre personlighetsdrag

inre personlighetsdrag

talspråk

kroppsspråk

huvudroll

biroll

 

Arbetsschema - så här ser tidsplaneringen ut

 

 

 

v 1 - Introduktion, arbete med textstruktur.

 

v 2 - Arbeta med läsning av berättande text.

 

v 3 - Arbeta med läsning av berättande text.

 

v 4 - Dramatisera en pjäs och göra en film.

 

v 5 - Dramatisera en pjäs och göra en film.

 

v 6 - Skriva en berättande text.

 

v 7 - Skriva en berättande text.

 

v 8 - Skriva en berättande text.

 

v 9- Skriva en berättande text.

 

v 10- Skriva en berättande text.


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Matriser i planeringen
Berättande text
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback