Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

6

Information och kommunikation

Slaka skola, Linköping · Senast uppdaterad: 19 januari 2021

Vilka informationskällor finns att tillgå idag? Vilka kan vi lita? Vad skiljer information och reklam åt?

Hur får du som elev reda på vad som händer i världen idag?

Vi kommer att granska olika typer av information. Exempelvis genom det nyhetsflöde som ständigt omger oss.

Blir vi omedvetet påverkade av reklam? Finns det regler för hur reklam får utformas?

Vi kommer att utforma både  en informationskampanj och en reklamkampanj. Vem / vilka ska den riktas till?

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar samt arbeta i grupper. 

 


Läroplanskopplingar

Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.

Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.

Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett välfungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback