Skolbanken Logo
Skolbanken

Arbetsplan 2020/2021

Stadsdel Norr, Östersund · Senast uppdaterad: 4 februari 2021

Förskolan Stadsdel Norr

Arbetsplan med processreflektion

 

2020/2021

 

Prioriterade mål:

Förskolan har utvecklat sin undervisning så att varje barn erbjudits förutsättningar att utveckla (välj max tre):

* Sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenheten om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet

*självständighet och tillit till sin egen förmåga

*nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära

*förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler

*förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna föreställningar

*fantasi och föreställningsförmåga

 

 

Vision: På våra förskolor arbetar professionella pedagoger som bedriver en god undervisning för att uppnå en förskola som är rolig, trygg, lärorik och likvärdig

 

Syfte  Att lek och samspel är ett verktyg för att utveckla undervisning mot målen i läroplanen.

 

 

Frågeställningar/Fokusfrågor

Frågeställningar: (att använda som stöd i reflektionen under året)

*Hur reflekterar vi kontinuerligt över uppdraget i Lpfö18

*Hur möter barnen läroplanens mål i våra lärmiljöer?

*Hur bedriver vi undervisning (målstyrda processer) mot de valda målen i lpfö18 med hjälp av lek och samspel?

*Hur är pedagogen delaktig och medforskande för barnen ur ett lärande och undervisande perspektiv?

*Hur erbjuds barnen att i leken öva på det sociala samspelet?

*Hur kan barnen med hjälp av leken utveckla sin nyfikenhet och kreativitet

*Hur använder vi lärmiljöerna och materialet som ett verktyg för att utveckla leken?

*Hur levande är värdeorden på respektive förskola?

*Hur bjuder vi in och synliggör vårt arbete i dialog med vårdnadshavare?

 

Insatser för att nå målet

Vara delaktiga i föreläsningarna med :

Petri Partanen: Den lärande leken – den tillgängliga leken – den utvecklande leken. Om barns kunskaper, förmågor och undervisningen i förskolan.

Anna Rosén och Emelie Fors: Hur förskolan kan stötta flerspråkiga och nyanlända barn i leken.

Vara delaktiga i tisdagsreflektionerna, läsa litteratur.
Fokusgrupper
Använda oss av lotusdigram
 

Referenslitteratur:

Pedagogisk miljö i tanke och handling

En likvärdig förskola - alla barns rätt

Uppdrag undervisning – struktur och arbetsglädje i förskolan

Lek, lärande & Lycka

 

Hållbart projekt för Lugnets äldsta barn

 

Uppföljning sker i respektive grupp  en gång per termin.

Utvärdering sker under maj månad. Varje grupp gör sin egen.

Vi sammanställer resultat, analys och utvecklingsområden till ett gemensamt dokument i maj. 

 


Läroplanskopplingar

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback