Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4 - 6

Sammanställning Ma HT-20

Eiraskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 3 januari 2021

Det här är en bedömningsmatris som sammanfattar diagnosresultaten på de arbetsområden vi arbetat med under höstterminen. Sammanställningen visar vilka områden som du behöver fortsätta att utveckla.

Planeringarna som bedömningsmatrisen gäller:

  • Fyrhörningar
  • Problemlösning 
  • Räknemetoder - addition och subtraktion
  • Multiplikation och division

Om du har glömt innehållet kan du gå tillbaka till planeringen och titta. 

De tre bedömningsnivåerna i matrisen visar:

  • Ej visat = Innebär att du ännu inte visat kunskaper och behöver hjälp med träningsuppgifter på kunskapsområdet.
  • Delvis visat = Du behöver träningsuppgifter från din lärare på delar av kunskapsområdet.
  • Visat kunskaper = Du har visat tillräckliga kunskaper.

Vi följer upp resultaten och fortsatt arbete i IUP och på utvecklingssamtalen.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Matematik år 4 HT -20
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter