Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

6

Söra46 - Poesi-diktanalys

Söraskolan, Österåker · Senast uppdaterad: 8 februari 2021

Inom detta arbetsområde ska vi bekanta oss med poesi och diktanalys.

Vad ska vi arbeta med?

Du kommer att få möjlighet att ta del av olika poetiska texter. Du kommer att få läsa dikter och analysera dikter med hjälp av bilder och text. Du kommer även att få skriva en egen dikt.

  Hur ska vi arbeta?

 

1.  Du kommer att få läsa och lyssna på olika slags dikter. Där kommer du också få bekanta dig med dikternas uppbyggnad.
2.  Du kommer att få arbeta med texter där du kombinerar ord och bild. 
3.  Du kommer att få skriva en egen dikt.
 

Ditt arbete bedöms efter avslutade uppgifter, men även under arbetsprocessen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback