Skolbanken Logo
Skolbanken

Rör-Else

Lill-myran, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 16 februari 2021

Rör-Else står för kropp, rörelse, mat och hälsa.

Innehåll

BAKGRUND

Alla barn ska få uppleva glädjen med att röra på sig, i naturen, i olika stadsmiljöer och på förskolan. Den fysiska aktiviteten ska uppmuntras och erbjudas varje dag och när vi ser att barnen är i behov av rörelse. Rör-Else står även för kostens och återhämtningens viktiga roll för vår hälsa och vårt välbefinnande.

SYFTE/MÅL

Barnen ska med hjälp av Rör-Else få möjlighet att utmana och utvecklas för att kunna använda kroppen som ett verktyg och få kropps- och rumsuppfattning samt utveckla förståelse för vilket samband de har. Vi vill även att barnen ska bli medvetna om både grov- och finmotoriska rörelser och att de möter utmaningar på en lagom nivå.

Barnen ska få möjlighet att:

         •utveckla sin fin- och grovmotorik

         •utmanas på en individuell nivå

         •möta nya miljöer som bjuder på nya spännande utmaningar

METOD - GEMONFÖRANDE

Rör-Else kommer vi använda oss av vid rörelse med kroppen och kostens viktiga roll för vår hälsa välbefinnande. 
Vi använder av oss rörelse och dans där barnen får möjlighet att röra på sig både inomhus och utomhus. Att barnen ska träna sin motorik genom att hoppa, krypa, springa, åla osv. Att utföra olika aktiviteter så som rörelselek, danslek och samarbetsövningar mm ger barnen möjligheten att öva sin motorik och därigenom lära känna sin kropp. Vi har vår aktiva lärvän Rör-Else som uppmanar och stimulerar barnen till att vara aktiva och röra på sig, likväl som att kunna sitta stilla och vänta på en instruktion. 

DOKUMENTATION

Arbetet med Ute-Ugo dokumenteras med hjälp av observationer av barngruppen, samtal mellan barn och mellan barn och pedagog, och fotografering av aktivitet.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Arbetet reflekteras och analyseras på planeringstid, Reflektionstid, Teammöte och APK, för att utvärdera och få fram ev. utvecklingsområden.

 


Läroplanskopplingar

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback