Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7

Läsprojekt åk 7

Norrsätraskolan, Sandviken · Senast uppdaterad: 7 januari 2021

Under vårterminen kommer ni att läsa en skönlitterär bok. Ni kommer att läsa ett kapitel i veckan och till varje kapitel kommer det att finnas en uppgift. Uppgiften kan var skriftlig eller muntlig.

It's finally time for you to read a book in English. You should read one chapter a week. Every week you will hand in an assignment here in Unikum. Some of the assignments will be written and some will be oral.

This project will end with a book report. In order to pass you will have to have read the book and done the assignments properly.


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.

Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.

Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.

Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.

Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.

Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Chapter 10 - Lättläst
Chapter 10 - Lättläst
Chapter 10 - Lättläst
Chapter 10 - Lättläst
Bend it Like Beckham - Chapter 11
Bend it Like Beckham - Chapter 11
Bend it Like Beckham - Chapter 11
Bend it Like Beckham - Chapter 11
Chapter 9 - Lättläst
Chapter 9 - Lättläst
Chapter 9 - Lättläst
Chapter 9 - Lättläst
Bend it Like Beckham - Chapter 10
Bend it Like Beckham - Chapter 10
Bend it Like Beckham - Chapter 10
Bend it Like Beckham - Chapter 10
Chapter 8 - Lättläst
Chapter 8 - Lättläst
Chapter 8 - Lättläst
Chapter 8 - Lättläst
Bend it Like Beckham - Chapter 9
Bend it Like Beckham - Chapter 9
Bend it Like Beckham - Chapter 9
Bend it Like Beckham - Chapter 9
Chapter 7 - Lättläst
Chapter 7 - Lättläst
Chapter 7 - Lättläst
Chapter 7 - Lättläst
Bend it Like Beckham - Chapter 8
Bend it Like Beckham - Chapter 8
Bend it Like Beckham - Chapter 8
Bend it Like Beckham - Chapter 8
Chapter 6 - Lättläst
Chapter 6 - Lättläst
Chapter 6 - Lättläst
Chapter 6 - Lättläst
Bend it Like Beckham - Chapter 7
Bend it Like Beckham - Chapter 7
Bend it Like Beckham - Chapter 7
Bend it Like Beckham - Chapter 7
Chapter 5 - Lättläst
Chapter 5 - Lättläst
Chapter 5 - Lättläst
Chapter 5 - Lättläst
Bed it Like Beckham - Chapter 6
Bed it Like Beckham - Chapter 6
Bed it Like Beckham - Chapter 6
Bed it Like Beckham - Chapter 6
Chapter 4 - Lättläst
Chapter 4 - Lättläst
Chapter 4 - Lättläst
Chapter 4 - Lättläst
Bend it Like Beckham - Chapter 5
Bend it Like Beckham - Chapter 5
Bend it Like Beckham - Chapter 5
Bend it Like Beckham - Chapter 5
Bend it Like Beckham - Chapter 2
Bend it Like Beckham - Chapter 2
Chapter 3 - Lättläst
Chapter 3 - Lättläst
Chapter 3 - Lättläst
Chapter 3 - Lättläst
Bend it Like Beckham - Chapter 4
Bend it Like Beckham - Chapter 4
Bend it Like Beckham - Chapter 4
Bend it Like Beckham - Chapter 4
Chapter 2 - Lättläst
Chapter 2 - Lättläst
Chapter 2 - Lättläst
Chapter 2 - Lättläst
Bend it Like Beckham - Chapter 3
Bend it Like Beckham - Chapter 3
Bend it Like Beckham - Chapter 3
Bend it Like Beckham - Chapter 3
Bend it Like Beckham Chapter 2
Bend it Like Beckham Chapter 2
Chapter 1 - Lättläst
Chapter 1 - Lättläst
Chapter 1 - Lättläst
Chapter 1- Lättläst
Bend it Like Beckham - Chapter 1